Naše najnovije vijesti i događaji

NAJVEĆA EUROPSKA PČELA

Nekidan nas je na farmi posjetila crna pčela drvarica.

Ovo su jako rijetke pčele i narastu čak do 5 cm što je veličina skoro pa 4 bumbara. Vrlo impersivna i prekrasna pčela. Raspon krila joj je umalo kao i moj zglob šake, a bila je jedna od manjih primjeraka koje žive kod nas u šumi.

Jedno od europskih staništa joj je i naša Shumska farma i Park prirode Papuk.

Nije agresivna i napada samo u kranjoj nuždi. Gnijezdi se po šumama u starim trulim deblima. Pčele koje prezime rade na pomlatku, a javljaju se početkom travnja ili svibnja.

U kasno proljeće ili rano ljeto, mogu se vidjeti u potrazi za partnerima i pogodnim mjestima za gniježđenje. Nakon parenja, gravidne ženke probijaju tunele u trulom drveću, odakle i dolazi naziv „pčela drvarica“, iako nerijetko koristi i stare već izgražene rupe / tunele.

Kao i sve ostale solitarne pčele, ženka sama stvara gnijezdo. Jaja polaže u nizu malih ćelija, od kojih se svaka opskrbljuje peludnom kuglom kako bi se larve mogle prehraniti. Odrasle pčele izlaze krajem ljeta i hiberniraju do sljedeće godine.

Na zadnjoj slici je usporedna veličina crne pčele (najveća) i svi ostalih.